Rap musik

Rap betyder “knacka” men också “slänga fram” på engelska och ordet beskriver hur artister så att säga öser sina ord och budskap på ett hårt och villko